X

Snabbavveckla innan sommaren!

Har du ett aktiebolag som är vilande eller planerar att avveckla verksamheten kan det vara bra att redan nu påbörja arbetet med snabbavveckling.

Vid snabbvveckling övertar vi ansvaret för att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration. Vi byter även ut den befintliga styrelsen och revisor vilket gör att säljaren helt avslutar sitt engagemang i aktiebolaget.

Rensa balansräkningen från materiella tillgångar

För att vi ska kunna köpa bolaget och genomföra snabbavveckling måste bolaget vara rensat från vissa balansposter, i princip skall bolaget endast innehålla likvida medel, fordran eller skuld för skatter och avgifter och eventuellt upplupna kostnader för redovisning och revision.

  • Vi garanterar att bolaget avvecklas och inte säljs vidare
  • Vi upprättar skalbolagsdeklaration
  • Offert erhåller du inom 2 timmar

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

 

Vänliga hälsningar!

Forma Bolagstjänster AB

Tel 010-762 45 01, 010-762 45 04

Tags: