X

Starta ett aktiebolag snabbt

I situationer där du ska skriva under ett avtal eller påbörja din verksamhet snabbt är ett lagerbolag den bästa lösningen. Våra lagerbolag är redan bildade aktiebolag som ligger färdiga och väntar på att du ska påbörja din verksamhet. Vi garanterar:

  • att aktiebolaget inte har bedrivit verksamhet tidigare, dvs är oanvänt
  • att aktiekapitalet är 50 000 kr bildat med kontanter
  • att räkenskapsåret har det bokslutsdatum du önskar

Ring gärna våra experter om du behöver hjälp

Vänliga hälsningar!

Forma Bolagstjänster AB

Tel 010-762 45 01, 010-762 45 04

Tags: