X

Protokoll på vinstutdelning krävs inte längre av Bolagsverket

Från och med den 1 januari 2017 behöver du inte skicka in bolagsstämmoprotokollet till Bolagsverket när du anmäler vinstutdelning på extra bolagsstämma. En företrädare ska istället skriva under anmälan med en försäkran om att beslutet är fattat med rätt förutsättningar.

Den automatiserade hanteringen av vinstutdelningsbeslut i Bolagsverkets e-tjänst beror på en ändring i aktiebolagsförordningen. Ändringen innebär att aktiebolag inte längre behöver lämna in protokoll vid anmälan om vinstutdelning på extra bolagsstämma.

Handlingarna måste ändå upprättas

Tänk på att upprätta stämmoprotokoll och de övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen. Det kan annars uppstå en situation där utbetalning av en vinstutdelning beskattas på annat sätt därför att du inte kan styrka att beslut om vinstutdelning har fattats. Det kan t.ex. röra sig om förbjudet lån eller lön.

Tags: