X

Regeringen tar tillbaka stora delar av 3:12 förslaget

Kritiken gav effekt

I en debattartikel i Dagens Industri aviserar regeringen att de i flera delar kommer att backa rörande det kritiserade 3:12 förslaget.

Man kommer bland annat att:
  • inte sänka förenklingsregeln på 2,75 inkomstbasbelopp,
  • inte höja löneuttagskravet,
  • inte gå vidare med sitt tidigare förslag om beräkning av det lönebaserade utrymme.

Däremot kvarstår höjningen av den effektiva skatten på utdelning och kapitalvinst som ryms i gränsbeloppet från 20 procent till 25 procent.

Tags: