X

Informationsskyldighet för skatterådgivare kan införas

Utredning påbörjas

En särskild utredare ska se över möjligheterna att införa en skyldighet för bl.a. skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg. Syftet med en sådan informationsskyldighet är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.

Läs mer på regeringens hemsida: Informationsskyldighet för skatterådgivare, dir.2017:38 (pdf 171 kB)

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Tags: