X

Föreningar behöver ändra sina stadgar

Ändrade regler för föreningar

En del lagändringar skedde i lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) och som trädde i kraft 2016-07-01

De nya reglerna gäller bl.a. för följande typer av föreningar:

  • Bostadsrättsföreningar
  • Ekonomiska föreningar
  • Ideella föreningar
  • Idrottsföreningar

Föreningar behöver ändra sina stadgar senast 2018-06-30

Med anledning av de lagändringar som trädde ikraft 2016-07-01 kan föreningarna behöva ändra sina stadgar. Syftet med lagändringarna är att göra det enklare att driva förening.  Några av ändringarna är tvingande, exempelvis kallelsetiderna, och gäller alla ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, sambruks­föreningar, kreditmarknadsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar.

 Ändra stadgarna i tid

Enligt övergångsreglerna ska styrelsen lägga fram förslag på nya stadgar senast den 30 juni 2018. Tvingande regler i lagen träder i kraft även om inte stadgarna anger det. De nyheter i lagen, som inte är tvingande, måste anges i stadgarna för att kunna tillämpas. Det är därför hög tid att se över stadgarna så att föreningarna får med de bestämmelser man önskar och samtidigt se till att de inte strider mot lagen.

Tidpunkten för kallelse är ändrad

Alla föreningar berörs av lagändringen om kallelsetiderna. Enligt den nya bestämmelsen gäller detta i de flesta fall:

  • Ordinarie föreningsstämma – kallelse ska ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före stämman.
  • Extra föreningsstämma – kallelse ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman.

Det är möjligt att ange att kallelse till alla stämmor ska utfärdas senast två veckor före stämman.

En följd av de ändrade kallelsetiderna är att årsredovisningen ska lämnas tidigare till föreningens revisor. Årsredovisningen ska lämnas till revisorn senast sex veckor före årsstämman mot tidigare fyra veckor. Har föreningen en bestämmelse om årsredovisningens avlämnande till revisorerna i stadgarna, behöver den bestämmelse ändras om det är andra tidsgränser.

Skicka kallelse och annan information elektroniskt

Skriftlig information får under vissa förutsättningar skickas elektroniskt av föreningen och då krävs

Att medlemmarna röstar om detta på en föreningsstämma. Medlemmar ska också ha lämnat sitt samtycke att få information skickad till sig elektroniskt.

Skriftlig information som enligt lag ska skickas med post är bland annat om föreningsstämma ska besluta om likvidation eller fusion.

 

Behöver ni hjälp med att upprätta nya stadgar till er förening tveka inte att kontakta oss på Forma Bolagsjuridik.

Tags: