X

Snabbavveckla ditt AB

Snabbavveckla ditt AB

Har du ett aktiebolag som du vill avveckla innan sommarsemestern så går det bra att kontakta oss. Vi avvecklar aktiebolag där verksamheten har lagts ned eller att bolaget redan är vilande.

Vid snabbavveckling övertar vi ansvaret för att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration. Vi byter även ut den befintliga styrelsen och revisor vilket gör att säljaren helt avslutar sitt engagemang i aktiebolaget.

Rensa balansräkningen från materiella tillgångar

För att vi ska kunna köpa bolaget och genomföra snabbavveckling måste bolaget vara rensat från vissa balansposter, i princip skall bolaget endast innehålla likvida medel, fordran eller skuld för skatter och avgifter och eventuellt upplupna kostnader för redovisning och revision.

  • Vi garanterar att bolaget avvecklas och inte säljs vidare
  • Vi upprättar skalbolagsdeklaration
  • Offert erhåller du inom 2 timmar

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Tags: