X

Avveckla ditt aktiebolag före 31 december

De sista veckorna på året brukar gå väldigt fort, tänk på att snabbavveckla ditt aktiebolag före årets utgång. Har du ett vilande aktiebolag eller ska du
avveckla en verksamhet du har bedrivit. Vi snabbavvecklar ditt aktiebolag och kan köpa avvecklingsbolagen så sent som den sista december.

Kontakt snabbavveckling

Ring oss för offert.
Roine 010- 762 45 14 eller Therese 010-762 45 01
Tags: