Aktiebolag och bolagsrättsliga frågor

Forma Bolagsjuridik arbetar med tjänster som rör bildande, ändringar och avveckling av aktiebolag.

Starta aktiebolag

För den som skall påbörja verksamhet i aktiebolag är det vanligast sättet att man köper ett färdigt aktiebolag, s.k. lagerbolag. Vi kan tillhandahålla aktiebolag med kontant aktiekapital, apportegendom, redovisningsvaluta i Euro eller slutligen publikt bolag. Närheten till Bolagsverket gör att vi kan hantera ärenden snabbare än andra och vi har personal som tidigare har arbetat på Bolagsverket vilket normalt underlättar och förbättrar Ert ärende.

Vi får ibland frågor om att förvärv av bolag med redovisnings- och ekonomisk historik. Vi avråder normalt från att starta verksamhet med ”gamla” bolag. Oavsett hur noggrann undersökning man gör av ett bolag kan det finnas gamla skulder och/eller skattetransaktioner som medför problem i framtiden. Det kan i ett sådant läge vara svårt att kräva en säljare på garantibelopp. Vi förespråkar därför förvärv av oanvända lagerbolag när man ska påbörja sin verksamhet. I vårt lager har vi normalt lagerbolag som har historik i form av avlämnade årsredovisningar, dock helt overksamma. Ring och fråga vår personal om du behöver ett aktiebolag som inte är nyregistrerat.

Ändringar i befintliga aktiebolag

Under ett bolags livstid inträffar händelser som har reglerats i aktiebolagslagen. Oavsett vilka frågor som uppstår kan vi vara behjälpliga med dessa. Det kan vara fråga om justeringar i aktiebolagets bolagsordning, fusion eller fission, nyemissioner, registrering av bifirma m.m. Kontakta oss på telefon 010 762 45 04 för vidare information.
Bolag som har för avsikt att införa incitamentsprogram kan få hjälp med värdering av företag och eller optioner, upprättande av avtal och övriga dokument. Vi arbetar regelmässigt med teckningsoptioner, köpoptioner, syntetiska optioner, personaloptioner och konvertibler kontakta oss för offert eller mer information.

Avveckla aktiebolag

För att cirkeln ska bli sluten tillhandahåller vi även tjänster för avveckling av aktiebolag. Vi har standardiserade priser för likvidation med eller utan egen likvidator. För den som har bråttom att avsluta sitt företagande kan alternativet snabbavveckling vara en fördel, vi köper i dessa fall ert aktiebolag och avvecklar det i egen ägo.
Om er avveckling involverar ett generationsskifte eller en företagsöverlåtelse externt kan våra skattejurister hjälpa till med en sådan process.

För vissa av våra tjänster har vi ytterligare information under respektive länk i menyn ovan. Har du speciella önskemål eller vill få mer information tveka inte att kontakta oss på telefon 010 762 45 04.