Ändringar i befintliga aktiebolag

Under ett bolags livstid inträffar händelser som har reglerats i aktiebolagslagen. Oavsett vilka frågor som uppstår kan vi vara behjälpliga med dessa. Det kan vara fråga om justeringar i aktiebolagets bolagsordning, fusion eller fission, nyemissioner, registrering av bifirma m.m. Kontakta oss på telefon 010 762 45 00 för vidare information.
Bolag som har för avsikt att införa incitamentsprogram kan få hjälp med värdering av företag och eller optioner, upprättande av avtal och övriga dokument. Vi arbetar regelmässigt med teckningsoptioner, köpoptioner, syntetiska optioner, personaloptioner och konvertibler kontakta oss för offert eller mer information.