Vi erbjuder tjänsten fusion av två eller flera bolag

En fusion av aktiebolag innebär att bolaget upphör att existera, dess samtliga tillgångar och skulder övertas av ett annat bolag.

Det finns två typer av fusion, absorption och kombination.

Fusion genom absorption innebär att ett bolag går upp i ett annat, medan fusion genom kombination innebär att två eller flera bolag går upp i ett nytt bolag.

Bolaget som upphör att existera kallas för överlåtande bolag, och det bolag som tillgångar och skulder går upp i benämns övertagande bolag.

Fission innebär att ett bolag delas upp i två eller fler delar. Fission medför ofta en bra lösning även skatterättsligt när ett företag skall omstruktureras. Vi kan även hjälpa till med utredningen på det skatterättsliga området.

Vid frågor ring 010 762 45 00.