X

Lagerbolag

Starta aktiebolag

För den som skall påbörja verksamhet i aktiebolag finns två alternativ antingen köper man ett färdigt lagerbolag eller beställer ett aktiebolag som nybildas. Vi kan tillhandahålla aktiebolag med kontant aktiekapital, apportegendom, redovisningsvaluta i Euro eller slutligen publikt bolag. Närheten till Bolagsverket gör att vi kan hantera ärenden snabbare än andra och vår personal som har förflutet på Bolagsverket underlättar och förbättrar normalt ärendet för Er.
Vi får ibland frågor om att förvärv av bolag med redovisnings- och ekonomisk historik. Vi avråder normalt från att starta verksamhet med ”gamla” bolag. Oavsett hur noggrann undersökning man gör av ett bolag kan det finnas gamla skulder och/eller skattetransaktioner som medför problem i framtiden. Det sålda bolagets affärsbank uppskattar normalt inte heller att nya kunder inte genomgår deras granskning. Det kan i ett sådant läge vara svårt att kräva en säljare på garantibelopp. Vi förespråkar därför förvärv av oanvända lagerbolag (starta lagerbolag) vid behov av aktiebolag.

Ändringar i befintliga aktiebolag

Under ett bolags livstid inträffar händelser som har reglerats i aktiebolagslagen. Oavsett vilka frågor som uppstår kan vi vara behjälpliga med dessa. Det kan vara fråga om justeringar i aktiebolagets bolagsordning, fusion eller fission, nyemissioner, registrering av bifirma m.m.
Bolag som har för avsikt att införa incitamentsprogram kan få hjälp med värdering av företag och eller optioner, upprättande av avtal och övriga dokument. Vi arbetar regelmässigt med teckningsoptioner, köpoptioner, syntetiska optioner, personaloptioner och konvertibler kontakta oss för offert eller mer information.

Avveckla aktiebolag

För att cirkeln ska bli sluten tillhandahåller vi även tjänster för avveckling av aktiebolag. Vi har standardiserade priser för likvidation med eller utan egen likvidator. För den som har bråttom att avsluta sitt företagande kan alternativet snabbavveckling vara en fördel, vi köper i dessa fall ert aktiebolag och avvecklar det i egen ägo.
Om er avveckling involverar ett generationsskifte eller en företagsöverlåtelse externt kan våra skattejurister hjälpa till med de arbetsmoment som blir nödvändiga.

Har du speciella önskemål eller vill få mer information tveka inte att kontakta oss på telefon 010-762 45 01 eller 010-762 45 04.