Vad ingår i priset för lagerbolag

Följande legala handlingar ingår i priset för köp av nybildat aktiebolag:

  • Protokoll från konstituerande bolagsstämma
  • Bolagsordning
  • Uppdaterad aktiebok
  • Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner
  • Ändringsanmälan till Bolagsverket
  • Aktiebrev om detta anges (vi avråder normalt från att utfärda aktiebrev)
  • Biträde vid registrering av firma (företagsnamnet)
  • Bolagspärm med samtliga dokument organiserade i pärmregister

Pris

Vårt pris för nybildning av aktiebolag är 2.800 kr + moms. Bolagsverkets avgifter 2.200 tillkommer.

Vanliga frågor vid beställning

Styrelse

Man måste vara minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Om man är mer än en ledamot skall en vara ordförande. Ordförande är den som har utslagsröst om det blir lika röstetal vid omröstning.

Minst halva antalet styrelseledamöter och minst halva antalet styrelsesuppleanter skall vara bosatta inom EES.

Om samtliga styrelsemedlemmar är bosatta utanför Sverige måste det finnas en särskild delgivningsmottagare bosatt i Sverige, som kan ta emot vissa typer av handlingar, så kallade delgivningar, exempelvis om bolaget råkar i tvist eller får bekymmer med betalningar. I och med att den särskild delgivningsmottagare personen har tagit emot handlingarna, så anses bolaget har fått vetskap om det saken gäller.

Räkenskapsår

När skall bolaget ha bokslut. Det finns fyra att välja på. Kalenderår, vilket är det vanligaste och brutet räkenskapsår vilket kan vara 1 maj till 30 april, 1 juli till 30 juni och 1 september till 31 augusti. Ett bolags första räkenskapsår får vara längre än ett år, maximalt 18 månader.

Förbehåll

Det finns idag tre typer av förbehåll som man kan göra i bolagsordningen och det är hembudsförbehåll, samtyckesförbehåll och förköpsförbehåll. De utökade möjligheterna till förbehåll i bolagsordningen är ett bra komplement till kompanjon- och aktieägaravtal. Aktieägaravtal bör man ha så snart man är fler än en ägare i bolaget. Vi kan hjälpa till med kompanjon- och eller aktieägaravtal.

Skatte- och avgiftsanmälan

Köpare av lagerbolag har ofta tidsbrist för att få bolaget klart för sin verksamhet. Ett arbetsmoment som ofta glöms bort är att bolaget måste registrera sig till Skatteverket för att få F-Skattsedel och registrera sig som arbetsgivare respektive att man bedriver momspliktig verksamhet. Kontakta oss om ni önskar biträde med registreringsprocessen hos Skatteverket. Våra skattejurister hjälper gärna till med detta.