Ombud

Bara personer eller företag som beställer tjänster för sina kunders räkning anses som ombud. Revisorer, redovisningskonsulter, advokater och andra konsulter kan bli ombud för våra tjänster som rör bolagsbildning och lagerbolag.

  • Ombudsersättning (provision) utgår med fast pris för varje Lagerbolag ”komplett” som beställs
  • Ombudsersättning går inte att kombinera med rabatter eller liknande erbjudanden

För mer information kontakta oss på telefon 010 762 45 00.

Avtalskunder

Kunder som beställer större antal lagerbolag kan teckna avtal med oss där egna avvikande villkor och leveransvillkor beaktas.

För mer information kontakta oss på telefon 010 762 45 00.

F.A.Q

Fakturering vid beställning av lagerbolag där ombudsersättning skall utgå, faktureras ombudet för kostnaden för lagerbolaget. Ombudsersättningen reducerar fakturabeloppet och ombudet fakturerar i sin tur kunden. Om kunden skall faktureras sänds ombudsersättning med utbetalningsavi till ombudet.

Bokning av lagerbolag kan göras via telefon och är giltig i två veckor. Har vi inte erhållit beställningsblankett eller digitial beställning för bokat bolag inom den tiden tas bokning bort.

Hur snabbt går det? Vi skickar bankfullmakt, likvidintyg och registreringsbevis samma dag som vi erhåller fullständig beställning. Samma dag skickas övriga dokument som stämmoprotokoll, köpeavtal, ändringsanmälan till beställaren för underskrift.

När vi erhållit kompletta handlingar undertecknade och likvidintyg (eller motsvarande handling) för köp av lagerbolag lämnas dessa via vår personal in samma dag till Bolagsverket i Sundsvall. Vi har genom våra kontakter möjlighet att påskynda ärenden som det är brådskande med.