Våra övriga tjänster som anknyter till till bolagsrättsliga området. Utredningar och tjänster som gäller specifika frågor eller färdiga produkter t.ex. de som anges nedan:

  • Nyemission av aktier
  • Förändring av bolagsordning
  • Hembuds-, förköps- eller samtyckesklausuler
  • Emission av teckningsoptioner och eller konvertibler
  • Förbjudna lån
  • Aktieägar- eller kompanjonavtal
  • Fusion eller fission