Vi förvärvar bolaget och Ni erhåller likvid omgående!

Förvärv

Vi förvärvar bolaget. Säljaren får direkt köpeskillingen, utan att behöva vänta på en fullbordad likvidation. Beroende på hur snabbt vi erhåller begärda uppgifter från säljarna tar överlåtelsen normalt en vecka att genomföra. I samband med förvärvet förbinder vi oss att utse ny styrelse och i förekommande fall byta revisor. 

Rensa balansräkningen

Bolaget skall vara rensat från alla materiella tillgångar utöver pengar på bank innan överlåtelsen t.ex. inventarier, kundfordringar och värdepappersinnehav etc. Däremot får det finnas interima skulder, skattefordringar/skulder. Vid förvärvet emotses eventuella företagsinteckningar, kopia på bolagets senaste årsredovisning och deklaration samt verifikationer och datalistor avseende innevarande räkenskapsår. Säljaren förbinder sig att arkivera äldre räkenskapsmaterial. 

Garantier i avtal

I överlåtelseavtalet garanterar vi bl.a. att vårt köp genomförs för att bolaget skall avvecklas och inte säljas vidare till någon annan part.

Priser avveckling

Bolagets nettotillgångar (efter avdrag 22% bolagsskatt på ev. obeskattade medel):

NettovärdeVi betalar
50 000 kr40 250 kr
100 000 kr90 250 kr
200 000 kr190 250 kr
500 000 kr490 250 kr
1 000 000 kr989 250 kr
2 000 000 kr1 987 750 kr
3 000 000 kr2 985 000 kr

Vid värden över 3 msek lämnas offert.

För en exakt offert, ring oss och/eller skicka resultat- och balansräkning. Använd gärna formuläret till höger.

Telefon 010-762 45 01 eller 010-762 45 04

Prisexempel
Bolagets nettotillgångar (substansvärde) är 200.000 kr, vi betalar då 190.500 kr.

Skicka offertförfrågan

Fyll i fälten nedan
* anger obligatoriska fält

Tillåtna filtyper: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png,xlsx,.
Max filstorlek: 5mb.
.

Behöver du hjälp?

Jag kan hjälpa till med det mesta inom bolagsrätten, bl.a. emissioner, fusion, bolagsbildning och avveckling. Jag hanterar även varumärkesfrågor och vissa immateriella områden. Ring mig på 010-762 45 09

Matilda Bylund

- Bolagskonsult
Jag kan hjälpa till med det mesta inom bolagsrätten. Om du är revisor, konsult eller advokat som vill beställa för din kunds räkning så kan du prata med mig.  Ring mig på 010-762 45 01

Therese Bratteberg

- Bolagskonsult
Ring mig om du behöver hjälp med emissioner, bolagsrättsliga frågor, eller hur man hanterar publika bolag. Ring mig på Tel. 010-762 45 14

Roine Ankarström

- Bolagsjurist

Vanliga frågor snabbavveckling

Tillkommande tjänster
Omedelbart efter förvärvet väljs en ny styrelse och i förekommande fall revisor. Detta gör att den gamla styrelsen snabbare kan lämna ansvaret för bolaget till oss.

Köpeavtal
Snabbavveckling innebär att vi köper aktierna i bolaget. De gamla ägarna kommer erhålla värdet från sitt bolag snabbare än vid likvidation. Vi upprättar alltid en s.k. skalbolagsdeklaration för att säljarna ska vara trygga med skattebetalningen i bolaget.

Adressändringar
Direkt i anslutning till köpet av bolaget lämnar vi in adressändring till såväl Skatteverket som Bolagsverket. Därifrån uppdateras de flesta adressregister i Sverige.

Ansvar för årsredovisning och inkomstdeklaration
Vi övertar ansvaret för att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration för tiden efter avtalsdagen. Bokslut och deklarationer som ska lämnas för tiden före avtalsdatum ansvarar säljaren/säljarna för.