X

Lagerbolag Light

Vad är ett lagerbolag?

Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet. En fördel är att samma dag du köper lagerbolaget kan du komma igång med verksamheten. Du erhåller organisationsnummer inom 2 tim från fullständig beställning. Våra lagerbolag är alltid bildade med 25 000 kr kontant.

Detta ingår i priset för Lagerbolag Light

 • Protokoll från extra bolagsstämma i aktiebolaget
 • Bolagsordning för aktiebolaget
 • Uppdaterad aktiebok avseende aktieägare
 • Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner
 • Ändringsanmälan till Bolagsverket
 • Generalfullmakt att företräda aktiebolaget
 • Köpeavtal för aktiebolagets aktier
 • Bankfullmakt i förekommande fall
 • Aktiebrev om detta önskas
 • Bolagspärm med samtliga dokument organiserade i pärmregister
Efter beställning upprättar vi samtliga nödvändiga dokument för att kunna genomföra registreringsändring hos Bolagsverket. Vi ombesörjer att handlingarna inlämnas till Bolagsverket för registrering. I priset för Lagerbolag Komplett ingår obegränsad rådgivning rörande det beställda bolaget såsom namnförslag, innehåll i bolagsordning etc.

Vår målsättning är att ni skall erhålla legala handlingar för bolaget inom två timmar från beställning.

Beställning Lagerbolag Light

Priset för Lagerbolag Komplett är 3.200 kr + moms 1.275 kr. Bolagsverkets avgifter 3.100 kr tillkommer för varje beställt aktiebolag.

Ring om du behöver hjälp!

010-762 45 01 eller 010-762 45 04

Tillkommande tjänster

Tjänster som tillkommer vid köp av lagerbolag kan t.ex. vara skatte- och avgiftsanmälan, nyemission, kompanjonavtal, översättning av dokument till engelska m.m. Ange i sådant fall detta i beställningen under rubriken övrigt.

Medarbetare

Jag kan hjälpa till med det mesta inom bolagsrätten, bl.a. emissioner, fusion, bolagsbildning och avveckling. Jag hanterar även varumärkesfrågor och vissa immateriella områden. Ring mig på 010-762 45 09

Matilda Bylund

- Bolagskonsult
Jag kan hjälpa till med det mesta inom bolagsrätten. Om du är revisor, konsult eller advokat som vill beställa för din kunds räkning så kan du prata med mig.  Ring mig på 010-762 45 01

Therese Bratteberg

- Bolagskonsult
Ring mig om du behöver hjälp med emissioner, bolagsrättsliga frågor, eller hur man hanterar publika bolag. Ring mig på Tel. 010-762 45 14

Roine Ankarström

- Bolagsjurist

Vanliga frågor

Styrelse

Man måste vara minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Om man är mer än en ledamot skall en vara ordförande. Ordförande är den som har utslagsröst om det blir lika röstetal vid omröstning.

Minst halva antalet styrelseledamöter och minst halva antalet styrelsesuppleanter skall vara bosatta inom EES.

Om samtliga styrelsemedlemmar är bosatta utanför Sverige måste det finnas en särskild delgivningsmottagare bosatt i Sverige, som kan ta emot vissa typer av handlingar, så kallade delgivningar, exempelvis om bolaget råkar i tvist eller får bekymmer med betalningar. I och med att den särskild delgivningsmottagare personen har tagit emot handlingarna, så anses bolaget har fått vetskap om det saken gäller.

Räkenskapsår

När skall bolaget ha bokslut. Det finns fyra att välja på. Kalenderår, vilket är det vanligaste och brutet räkenskapsår vilket kan vara 1 maj till 30 april, 1 juli till 30 juni och 1 september till 31 augusti. Ett bolags första räkenskapsår får vara längre än ett år, maximalt 18 månader.

Förbehåll bolagsordning

Det finns idag tre typer av förbehåll som man kan göra i bolagsordningen och det är hembudsförbehåll, samtyckesförbehåll och förköpsförbehåll. De utökade möjligheterna till förbehåll i bolagsordningen är ett bra komplement till kompanjon- och aktieägaravtal. Kompanjon- eller Aktieägaravtal bör man ha så snart man är fler än en ägare i bolaget. Vi kan hjälpa till med kompanjon- och eller aktieägaravtal.

Skatte- och avgiftsanmälan

Köpare av lagerbolag har ofta tidsbrist för att få bolaget klart för sin verksamhet. Ett arbetsmoment som ofta glöms bort är att bolaget måste registrera sig till Skatteverket för att få F-Skattsedel och registrera sig som arbetsgivare respektive att man bedriver momspliktig verksamhet. Kontakta oss om ni önskar biträde med registreringsprocessen hos Skatteverket. Våra skattejurister hjälper gärna till med detta.

Tillkommande tjänster

Tjänster som tillkommer vid köp av lagerbolag kan t.ex. vara skatte- och avgiftsanmälan, nyemission, kompanjonavtal, översättning av dokument till engelska m.m. Ange i sådant fall detta i beställningen under rubriken övrigt.

Avser förvärvet lagerbolag med, Apportbetalning eller Redovisningsvaluta i Euro skall detta anges i beställningen under övriga upplysningar, notera även att priserna skiljer sig mot ett ordinarie lagerbolag.

Företagsnamn – FIRMA

Det är viktigt att aktiebolagets företagsnamn (firman) gör det möjligt att skilja aktiebolaget från andra bolag, föreningar och varumärken. Namnet är bland annat företagets fasad utåt och ska underlätta för alla att hitta fram till just ditt företag. Tänk därför noga igenom de föreslagna företagsnamnen.

Ett företagsnamn kan bestå av följande

 • Ortnamn + verksamhetsord, t.ex. Faluns Bil Aktiebolag.
 • Efternamn + verksamhetsord, t.ex. Bromans Färg Aktiebolag.
 • Initialer + verksamhetsord, t.ex. C.K. Båtar Aktiebolag.
 • Fantasiord, t.ex. Mekovex Aktiebolag.
 • Fantasiord + verksamhetsord, t.ex. Hepento Plåt Aktiebolag.

Här är några exempel på när ett företagsnamn inte kan registreras

 • Det består enbart av en beskrivning av verksamheten eller företagets varor eller tjänster (saknar särskiljningsförmåga).
 • Det är förväxlingsbart med något annat företagsnamn eller ett varumärke.
 • Det kan uppfattas innehålla någon annans efternamn (släktnamn).
 • Det kan vilseleda allmänheten på något annat sätt.

Några särskilda tips

 • Förslag som bara beskriver verksamheten t.ex. Cykelverkstaden Aktiebolag eller IT -konsult Aktiebolag behöver få ett tillägg, t.ex. ett fantasiord, efternamn eller namn på en ort.
 • Undvik att kombinera ett namn på en större ort eller annat större geografiskt begrepp med ett vanligt verksamhetsord, exempelvis Skandinaviska Bil Aktiebolag eller Stockholms IT Aktiebolag. Det finns för många liknande företagsnamn i registret.

Bifirma

En bifirma är inte någon självständig juridisk person utan ett extra företagsnamn för en del av aktiebolagets verksamhet (del av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen).

Styrelsen beslutar om bifirma. Bifirman ska inte nämnas i bolagsordningen. Orden ”aktiebolag”, ”bolag”, ”privat”, ”publikt” eller förkortningen ”AB” får inte tas in i bifirman.

Mer information om företagsnamn

Företagsnamn – Firma

Det är viktigt att aktiebolagets företagsnamn (firman) gör det möjligt att skilja aktiebolaget från andra bolag, föreningar och varumärken. Namnet är bland annat företagets fasad utåt och ska underlätta för alla att hitta fram till just ditt företag. Tänk därför noga igenom de föreslagna företagsnamnen.

Olika slags företagsnamn

Ett företagsnamn kan bestå av följande.

• Ortnamn + verksamhetsord, t.ex. Faluns Bil Aktiebolag.

• Efternamn + verksamhetsord, t.ex. Bromans Färg Aktiebolag. • Initialer + verksamhetsord, t.ex. C.K. Båtar Aktiebolag.

• Fantasiord, t.ex. Mekovex Aktiebolag.

• Fantasiord + verksamhetsord, t.ex. Hepento Plåt Aktiebolag.

Här är några exempel på när ett företagsnamn inte kan registreras:

• Det består enbart av en beskrivning av verksamheten eller företagets varor eller tjänster (saknar särskiljningsförmåga).

• Det är förväxlingsbart med något annat företagsnamn eller ett varumärke.

• Det kan uppfattas innehålla någon annans efternamn (släktnamn).

• Det kan vilseleda allmänheten på något annat sätt. Några särskilda tips:

• Förslag som bara beskriver verksamheten t.ex. Cykelverkstaden Aktiebolag eller IT – konsult Aktiebolag behöver få ett tillägg, t.ex. ett fantasiord, efternamn eller namn på en ort.

• Undvik att komb inera ett namn på en större ort eller annat större geografiskt begrepp med ett vanligt verksamhetsord, exempelvis Skandinaviska Bil Aktiebolag eller Stockholms IT Aktiebolag. Det finns för många liknande företagsnamn i registret.

Bifirma

En bifirma är inte någon självständig juridisk person utan ett extra företagsnamn för en del av aktiebolagets verksamhet (del av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen). Styrelsen beslutar om bifirma. Bifirman ska inte nämnas i bolagsordningen. Orden ”aktiebolag”, ”bolag”, ”privat”, ”publikt” eller förkortningen ”AB” får inte tas in i bifirman.